Hotline 0899 199 799

Aura Hotel - Chính sách bảo mật

Aura đã xây dựng ứng dụng Aura Hotel dưới dạng ứng dụng Miễn phí. DỊCH VỤ này do Aura cung cấp miễn phí và được dự định để sử dụng như vốn có.

Trang này được sử dụng để thông báo cho quý khách hàng về các chính sách của chúng tôi trong việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bất kỳ ai quyết định sử dụng App Aura Hotel. 

Nếu bạn vẫn quyết định chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đã mặc định đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin, các điều khoản và điều kiện của chúng tôi trừ các quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ. Chúng tôi cam kết sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ những mục đích đã được mô tả trong trang này. 

Sau đây là các đường dẫn miêu tả chi tiết chính sách bảo mật của các ứng dụng bên thứ ba – các bên có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân và nhận dạng của bạn:

Google Analytics for Firebase

Firebase Crashlytics

Mapbox

Nhật ký dữ liệu

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp xảy ra lỗi trong ứng dụng, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn có tên là Nhật ký dữ liệu – Log data. 

Nhật ký dữ liệu này có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên thiết bị của bạn, tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ngày giờ bạn sử dụng dịch vụ và các số liệu thống kê khác.

Cookies

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ thường được sử dụng làm số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ các trang web mà bạn truy cập và được lưu trữ trên bộ nhớ trong của thiết bị. Dịch vụ của chúng tôi không sử dụng các “cookie” này một cách cụ thể, tuy nhiên các bên thứ ba có thể sử dụng “cookie” nhằm thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của họ. Bạn có quyền tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào cookie được gửi đến thiết bị của bạn. 

Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn không thể sử dụng một số phần dịch vụ. Các nhà cung cấp dịch vụ Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba vì những lý do sau: 

 1. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Dịch vụ của chúng tôi; 
 2. Để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi; 
 3. Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ; 
 4. Để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng Dịch vụ này rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo vệ

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi những Thông tin cá nhân, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin đó. Hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào an toàn và đáng tin cậy 100% và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không được điều hành bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Các Dịch vụ này không giải quyết bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa thông tin này khỏi máy chủ của chúng tôi.

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 21-12-2022 

Liên hệ với chúng tôi 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại nhi.bui@seltec.io. Trang chính sách bảo mật này được tạo tại privacypolicytemplate.net và được sửa đổi/tạo bởi Trình tạo chính sách bảo mật của ứng dụng.

Vui lòng nhập SĐT của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất

Aura Hotel - Chính sách bảo mật

Aura đã xây dựng ứng dụng Aura Hotel dưới dạng ứng dụng Miễn phí. DỊCH VỤ này do Aura cung cấp miễn phí và được dự định để sử dụng như vốn có.

Trang này được sử dụng để thông báo cho quý khách hàng về các chính sách của chúng tôi trong việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bất kỳ ai quyết định sử dụng App Aura Hotel. 

Nếu bạn vẫn quyết định chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đã mặc định đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin, các điều khoản và điều kiện của chúng tôi trừ các quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ. Chúng tôi cam kết sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ những mục đích đã được mô tả trong trang này. 

Sau đây là các đường dẫn miêu tả chi tiết chính sách bảo mật của các ứng dụng bên thứ ba – các bên có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân và nhận dạng của bạn:

Google Analytics for Firebase

Firebase Crashlytics

Mapbox

Nhật ký dữ liệu

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp xảy ra lỗi trong ứng dụng, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn có tên là Nhật ký dữ liệu – Log data. 

Nhật ký dữ liệu này có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên thiết bị của bạn, tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ngày giờ bạn sử dụng dịch vụ và các số liệu thống kê khác.

Cookies

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ thường được sử dụng làm số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ các trang web mà bạn truy cập và được lưu trữ trên bộ nhớ trong của thiết bị. Dịch vụ của chúng tôi không sử dụng các “cookie” này một cách cụ thể, tuy nhiên các bên thứ ba có thể sử dụng “cookie” nhằm thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của họ. Bạn có quyền tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào cookie được gửi đến thiết bị của bạn. 

Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn không thể sử dụng một số phần dịch vụ. Các nhà cung cấp dịch vụ Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba vì những lý do sau: 

 1. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Dịch vụ của chúng tôi; 
 2. Để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi; 
 3. Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ; 
 4. Để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng Dịch vụ này rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo vệ

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi những Thông tin cá nhân, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin đó. Hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào an toàn và đáng tin cậy 100% và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không được điều hành bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Các Dịch vụ này không giải quyết bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa thông tin này khỏi máy chủ của chúng tôi.

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 21-12-2022 

Liên hệ với chúng tôi 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại nhi.bui@seltec.io. Trang chính sách bảo mật này được tạo tại privacypolicytemplate.net và được sửa đổi/tạo bởi Trình tạo chính sách bảo mật của ứng dụng.

Give us your email to receive smart home recommendations

Aura Hotel - Chính sách bảo mật

Aura đã xây dựng ứng dụng Aura Hotel dưới dạng ứng dụng Miễn phí. DỊCH VỤ này do Aura cung cấp miễn phí và được dự định để sử dụng như vốn có.

Trang này được sử dụng để thông báo cho quý khách hàng về các chính sách của chúng tôi trong việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bất kỳ ai quyết định sử dụng App Aura Hotel. 

Nếu bạn vẫn quyết định chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đã mặc định đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin, các điều khoản và điều kiện của chúng tôi trừ các quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ. Chúng tôi cam kết sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ những mục đích đã được mô tả trong trang này. 

Sau đây là các đường dẫn miêu tả chi tiết chính sách bảo mật của các ứng dụng bên thứ ba – các bên có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân và nhận dạng của bạn:

Google Analytics for Firebase

Firebase Crashlytics

Mapbox

Nhật ký dữ liệu

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp xảy ra lỗi trong ứng dụng, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn có tên là Nhật ký dữ liệu – Log data. 

Nhật ký dữ liệu này có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên thiết bị của bạn, tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ngày giờ bạn sử dụng dịch vụ và các số liệu thống kê khác.

Cookies

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ thường được sử dụng làm số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ các trang web mà bạn truy cập và được lưu trữ trên bộ nhớ trong của thiết bị. Dịch vụ của chúng tôi không sử dụng các “cookie” này một cách cụ thể, tuy nhiên các bên thứ ba có thể sử dụng “cookie” nhằm thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của họ. Bạn có quyền tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào cookie được gửi đến thiết bị của bạn. 

Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn không thể sử dụng một số phần dịch vụ. Các nhà cung cấp dịch vụ Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba vì những lý do sau: 

 1. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Dịch vụ của chúng tôi; 
 2. Để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi; 
 3. Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ; 
 4. Để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng Dịch vụ này rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo vệ

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi những Thông tin cá nhân, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin đó. Hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào an toàn và đáng tin cậy 100% và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không được điều hành bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Các Dịch vụ này không giải quyết bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa thông tin này khỏi máy chủ của chúng tôi.

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 21-12-2022 

Liên hệ với chúng tôi 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại nhi.bui@seltec.io. Trang chính sách bảo mật này được tạo tại privacypolicytemplate.net và được sửa đổi/tạo bởi Trình tạo chính sách bảo mật của ứng dụng.

Skip to see the result